Müdür ve Müdür Yardımcıları Forumu
1 beğenilme 0 beğenilmeme
21 gösterim
Türk Eğitim Tarihi

1923

I. Heyet-i İlmiye

• İlköğretimin 6 yıla çıkarılması

• Küçük köyler için yatılı bölge okullarının açılması

II. Heyet-i İlmiye

• İlköğretimin 5 yıla indirilmesi

• İköğretim programlarının geliştirilmesi

1924

• Anayasa’nın Kabulü

• İlköğretimin zorunlu ve parasız olması

1925

• III. Heyet-i İlmiye

• Liselerin yeniden düzenlenmesi ve belirli merkezlerde çoğaltılması

• Öğretmen okulları ve diğer meslek okullarının belirli merkezlerde toplanması

• Gündüzlü ortaokullarda karma eğitimin yapılması

 1926 Maarif Teşkilatına Dair Kanun

• İlköğretimin süresinin 5 yıl, köy okullarında ise 3 yıl olarak belirlenmesi

• İlköğretim okullarının; şehir ve kasaba gündüzlü, şehir ve kasaba yatılı, köy gündüzlü ve köy yatılı okulları olarak düzenlenmesi

1939 I. Millî Eğitim Şûrası

• İlköğretimin köy okullarında da 5 yıl olması

• Üç sınıflı köy okullarında sınıf sayısının beşe çıkarılması

 1949 IV. Milli Eğitim Şurası

• Lise ders konularının 4 yıllık teşkilata göre düzenlenmesi

1968

• Birleştirilmiş sınıf uygulamasının başlatılması

 1973 Millî Eğitim Temel Kanunu

• İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ve ortaokulların, temel eğitimin ikinci basamağını oluşturması

• İlköğretime dayalı en az 3 yıllık öğretim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının ilköğretim çatısı altında yer alması

• Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplandırılarak merkezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonların; gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okullarının kurulması

1983

Temel eğitim deyiminin ilköğretim olarak değiştirilmesi

• lköğretimin, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsaması

• İlköğretimin, kız ve erkek tüm vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olması

1996 XV. Millî Eğitim Şûrası

• 5-6 yaş okul öncesi eğitiminin ilköğretim bünyesine alınması

• İlköğretimin kesintisiz 8 yılık zorunlu eğitim olarak uygulanması

• Uzun vadede zorunlu eğitimin 18 yaşı kapsayacak şekilde düzenlenmesi

• Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu eğitimden yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sisteminden yararlanılması

• Eğitim-öğretimin öğretmen merkezli olmaktan çıkarılıp öğrenci merkezli duruma getirilmesi

1997

• Ayrı ayrı geçen “ilkokul” ile “ortaokul” ibarelerinin yerine “ilköğretim okulu” ibaresinin getirilmesi

• İlköğretimin 8 yıllık okullardan oluşması ve kesintisiz eğitim yapılması

2006 XVII. Millî Eğitim Şûrası

• Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması için çalışmalara başlanması

2009

• Okul öncesi eğitim, 32 pilot ilde zorunlu olmuştur.

 2012

• Zorunlu eğitim kademeli olarak (4+4+4) 12 yıla çıkarılmıştır.

• İlkokul ve ortaokul ayrılmıştır.

2016

• Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsaması
Eğitim Bilimleri kategorisinde (460 puan) | 21 gösterim

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

1 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap
26 Mart 2019 Eğitim Bilimleri kategorisinde mudur (160 puan) sordu | 38 gösterim
1 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap
27 Mart 2019 Tarih kategorisinde zeynep (220 puan) sordu | 26 gösterim
Hoş geldiniz, 2019 Müdür Yardımcılığına Hazırlık sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.