2019 Müdür Yardımcılığına Hazırlık
1 beğenilme 0 beğenilmeme
Türk Eğitim Tarihi

1923

I. Heyet-i İlmiye

• İlköğretimin 6 yıla çıkarılması

• Küçük köyler için yatılı bölge okullarının açılması

II. Heyet-i İlmiye

• İlköğretimin 5 yıla indirilmesi

• İköğretim programlarının geliştirilmesi

1924

• Anayasa’nın Kabulü

• İlköğretimin zorunlu ve parasız olması

1925

• III. Heyet-i İlmiye

• Liselerin yeniden düzenlenmesi ve belirli merkezlerde çoğaltılması

• Öğretmen okulları ve diğer meslek okullarının belirli merkezlerde toplanması

• Gündüzlü ortaokullarda karma eğitimin yapılması

 1926 Maarif Teşkilatına Dair Kanun

• İlköğretimin süresinin 5 yıl, köy okullarında ise 3 yıl olarak belirlenmesi

• İlköğretim okullarının; şehir ve kasaba gündüzlü, şehir ve kasaba yatılı, köy gündüzlü ve köy yatılı okulları olarak düzenlenmesi

1939 I. Millî Eğitim Şûrası

• İlköğretimin köy okullarında da 5 yıl olması

• Üç sınıflı köy okullarında sınıf sayısının beşe çıkarılması

 1949 IV. Milli Eğitim Şurası

• Lise ders konularının 4 yıllık teşkilata göre düzenlenmesi

1968

• Birleştirilmiş sınıf uygulamasının başlatılması

 1973 Millî Eğitim Temel Kanunu

• İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ve ortaokulların, temel eğitimin ikinci basamağını oluşturması

• İlköğretime dayalı en az 3 yıllık öğretim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının ilköğretim çatısı altında yer alması

• Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplandırılarak merkezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonların; gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okullarının kurulması

1983

Temel eğitim deyiminin ilköğretim olarak değiştirilmesi

• lköğretimin, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsaması

• İlköğretimin, kız ve erkek tüm vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olması

1996 XV. Millî Eğitim Şûrası

• 5-6 yaş okul öncesi eğitiminin ilköğretim bünyesine alınması

• İlköğretimin kesintisiz 8 yılık zorunlu eğitim olarak uygulanması

• Uzun vadede zorunlu eğitimin 18 yaşı kapsayacak şekilde düzenlenmesi

• Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu eğitimden yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sisteminden yararlanılması

• Eğitim-öğretimin öğretmen merkezli olmaktan çıkarılıp öğrenci merkezli duruma getirilmesi

1997

• Ayrı ayrı geçen “ilkokul” ile “ortaokul” ibarelerinin yerine “ilköğretim okulu” ibaresinin getirilmesi

• İlköğretimin 8 yıllık okullardan oluşması ve kesintisiz eğitim yapılması

2006 XVII. Millî Eğitim Şûrası

• Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması için çalışmalara başlanması

2009

• Okul öncesi eğitim, 32 pilot ilde zorunlu olmuştur.

 2012

• Zorunlu eğitim kademeli olarak (4+4+4) 12 yıla çıkarılmıştır.

• İlkokul ve ortaokul ayrılmıştır.

2016

• Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsaması
Eğitim Bilimleri kategorisinde (400 puan)

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, 2019 Müdür Yardımcılığına Hazırlık sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.